Névsor - Holokauszt megemlékezés - 2014

 

1.     Felolvasó: Szegő András

 

Baar Dezsőné

38 éves

kereskedőnő

Baar Andris

13 éves

tanuló

Barta Ignác

80 éves

magántisztviselő

Barta Ferenc

49 éves

gyári munkás

Barta Ferencné

44 éves

háztartásbeli

Barta Jutka

14 éves

tanuló

Barta Gabi

10 éves

tanuló

Dénes Sándor

41 éves

magántisztviselő

Dénes Sándorné

41 éves

járásbírósági irodatiszt

Dékány Jakab

62 éves

?

Dékány Jakabné

52 éves

háztartásbeli

 

2.     Felolvasó Szegő Eta

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Dékány Jakab

 

Dékány Jakabné

 

 

Erdélyi Henrikné

51 éves

háztartásbeli

Endrei Jolán

52 éves

háztartásbeli

Endrei Piroska Gyöngyike

12 éves

tanuló

Fürst Samu

59 éves

kereskedő

Fürst Samuné

57 éves

háztartásbeli

Fürst Sándor

44 éves

mészáros

Fürst Sándorné

42 éves

háztartásbeli

Fürst Miki

10 éves

tanuló

Fürst Marika

8 éves

tanuló

Fleischer Józsefné

34 éves

háztartásbeli

Fleischer Jutka

6 éves

kisgyerek

 

3.     Felolvasó: Antos György

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Fleischer Józsefné

 

Fleischer Jutka

 

 

Fried Mór

44 éves

bőrkereskedő

Fried Mórné

34 éves

háztartásbeli

Fried Robika

11 éves

tanuló

Fried Lacika

6 éves

kisgyerek

Fried Izidor

46 éves

kereskedő

Fried Izidorné

44 éves

háztartásbeli

Földes Mihály

25 éves

papírgép szakmunkás

Földes Mihályné

21 éves

háztartásbeli

dr. Fodor Sándor

73 éves

?

Falk Elza

44 éves

háztartási alkalmazott

Falk Károly

47 éves

kárpitossegéd

Falk László

19 éves

?


4.     Felolvasó: Rappai Zsuzsa

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Falk Károly

 

Falk László

 

 

 

Fleischer Antal

64 éves

gyári tisztviselő

Fleischer Antalné

62 éves

háztartásbeli

özv. Grünwald Mórné

70 éves

?

Grünwald Ferenc

45 éves

kereskedő

Grünwald Ferencné

43 éves

háztartásbeli

Grünwald Edit

19 éves

?

Grünwald Márti

12 éves

tanuló

Grünwald Samu

47 éves

fakereskedő

Grünwald Samuné

36 éves

háztartásbeli

Grünwald Jutka

8 éves

tanuló

Grünwald Rezső

39 éves

szabó

 

5.     Felolvasó: Sima Antal

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Grünwald Jutka

Grünwald Rezső

 

Grünfeld Lajosné

42 éves

háztartásbeli

Goldberger Samuné

71 éves

magánzó

Gyárfás Ferenc

76 éves

földbirtokos

Gyárfás Mihály

43 éves

gazdálkodó

Gyárfás Bandika

8 éves

tanuló

Gyenes Sándor

41 éves

raktárnok

Gyenes Sándorné

?

háztartásbeli

Guttentág Márton

55 éves

hadiüzemi szabó

Guttentág Mártonné

52 éves

háztartásbeli

 

6.     Felolvasó: Jávor Piroska

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Guttentág Márton

Guttentág Mártonné

 

Heller László

69 éves

bádogos és szerelő mester

Heller Lászlóné

64 éves

háztartásbeli

Herman Ernőné

27 éves

háztartásbeli

Herman Gyurika

4 éves

kisgyerek

Hollander István

41 éves

magántisztviselő/ügynök

Hajdu Károly

61 éves

gyári munkás

Hajdu Károlyné

?

háztartásbeli

Haber Emma

?

?

dr. Krausz József

63 éves

ügyvéd

Krausz Józsefné

51 éves

háztartásbeli

dr. Krausz György

31 éves

?

 

7.     Felolvasó: Tolonics Gyula

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Krausz Józsefné

dr. Krausz György

 

Klein Albertné

42 éves

háztartásbeli

Klein Péter

14 éves

tanuló

Krausz Ödön

?

?

Kozma Ignác

79 éves

kereskedő

Kozma Ignácné

65 éves

háztartásbeli

Kőnig Manóné

48 éves

?

Kőnig Pisti

13 éves

tanuló

özv. Klein Adolfné

77 éves

?

Klein Károlyné

43 éves

háztartásbeli

Klein Andris

16 éves

 gyári munkás

 

8.     Felolvasó: Dezsényi Katalin

 

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Klein Károlyné

Klein Andris

 

dr Krámmer Margit

45 éves

fogorvos

Kohn Lajosné

43 éves

háztartásbeli

Kohn Jenő

27 éves

gyári munkás

Kohn Sanyi

11 éves

tanuló

Kohn Irén

10 éves

tanuló

Kohn Miki

1 éves

kisgyerek

Kohn Mihály

41 éves

napszámos

Lőwy Albert

60 éves

kereskedő

Lőwy Albertné

50 éves

háztartásbeli

Lőwy Miklós

25 éves

?

 

Kertész Kata:

A zsidók elszállítása és ezzel kapcsolatban a pénzügyőri hatóság által foganatosított leltározás szerint megállapítást nyert,

hogy dr. Krammer Margit zsidó fogorvos lakásán nem volt feltalálható a nevezettnek köztudomás szerint tulajdonát képező

1 perzsa bunda és két kék rókája. Miután annak a gyanúja látszik fennforogni, hogy ezeket nevezett valakinek megőrzésre

eltávozása előtt kiadta, felkutatása érdekében megkeresem a rendőrkapitányságot azzal, hogy nyomozásának eredményét

velem közölni szíveskedjék. (Polgármester, augusztus 2.)

 

A szentendrei zsidók elszállításakor a m. kir. csendőrség által őrizetbe vett és a város hatóságának átadott, 100.000 pengőben

becsült értékről a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság kiküldöttei részére történt átadáskor felvett leltár”-ból részlet:

Tihanyi János (13éves): 1 nickel karóra, 1 régi orosz pénz, 119 P 62 készpénz

Óvári György (15éves): 1 ezüst gyufatartó, 1 nickel karóra, 1 pirosköves, állítólag arany gyűrű

Dr. Krámmer Margit: 1 töltőtoll, 1 ezüst púderdoboz, 1 ezüst férfi zsebóra, 1 ezüst kávéskanál, 2 db Bszkrt váltójegy,

448.38 P készpénz (június 30.)

 

 

 

A fenti szöveg után folytatodik a név felolvasás Veled

 

9.     Felolvasó: Aknay János

 

 

László Sándor

61 éves

?

László Sándorné

55 éves

háztartásbeli

Lőwenbein Lipótné

85 éves

?

Löbl Endre

42 éves

szerelő

Lichtenstein Bernát

51 éves

?

Lichtenstein Bernátné

42 éves

háztartásbeli

László Zoltán

70 éves

nyug.telekönyvvezető

Lőwniger Erna

66 éves

?

Neuman Ignác

88 éves

hitközségi alkalmazott

Neumann Ignácné

68 éves

háztartásbeli

Neumann László

34 éves

?

 

10.    Felolvasó: Liszkay János

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

 

Neumann Ignácné

Neumann László

 

Neuschloss Jenőné

63 éves

?

dr. Óvári József

50 éves

orvos

Óvári Józsefné

42 éves

háztartásbeli

Óvári Gyuri

15 éves

tanuló

Óvári Laci

11 éves

tanuló

Perlusz Jenőné

45 éves

háztartásbeli

Perlusz Aladár

50 éves

hentes- mészáros

Perlusz Aladárné

50 éves

háztartásbeli

Perlusz Gyuláné

44 éves

varrónő

Perlusz István

24 éves

?

 

 

11.   Felolvasó: Szántó András

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Perlusz Gyuláné

Perlusz István

 

Rein Henrik

60 éves

kereskedő

Rein Henrikné

60 éves

háztartásbeli

Rein Edit

22 éves

?

Rein Erzsébet

19 éves

?

Radó Sándor

47 éves

magántisztviselő

Radó Sándorné

48 éves

háztartásbeli

Spitzer Lajos

81 éves

?

Spitzer Lajosné

?

?

Szántó Lajos

58 éves

?

Szántó Lajosné

48 éves

?

  Szántó Aladárné                         63 éves                      ?

 

12.     Felolvasó: Galamb Katalin

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

 

Szántó Lajosné

  Szántó Aladárné

 

 

Schwarz Vilmos

79 éves

?

Schwarz Vilmosné

75 éves

?

Stern Béláné

42 éves

?

Stern Robika

3 éves

kisgyerek

Sommer Mór

65 éves

?

Sommer Mórné

67 éves

nyugdíjas

Sommer Imre

?

?

Somogyi Robika

?

?

     

Schwarz Herman

41 éves

vasesztergályos


13.  Felolvasó: Maholányi Pál

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Somogyi Robika

Schwarz Herman

 

Steiner Jenőné

?

?

Steiner Katika

?

?

Steiner Rózsika

7 éves

tanuló

Sábor József

42 éves

kereskedősegéd

Tihanyi Mártonné

43 éves

nőikalap készítő

Tihanyi Jánoska

13 éves

tanuló

Tímár József

58 éves

HÉV felügyelő

dr. Vas István

43 éves

?

Vas Istvánné

30 éves

?

Vas Jánoska

3 éves

kisgyerek

Vas Katika

1 éves

kisgyerek

 

14.  Felolvasó: Kopecsni Fanni Sára

 

 

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Vas Jánoska

Vas Katika

 

Weisz Lipót

73 éves

kereskedő

Weisz Lipótné

61 éves

háztartásbeli

Weisz Zoltán

40 éves

kereskedő

Weisz Klára

29 éves

?

Weisz Dávidné

66 éves

?

Wohl Tibor

33 éves

nyomdász

Wohl Tiborné

34 éves

háztartásbeli

Winternitz Soma

59 éves

gépszedő mester

Winternitz Sománé

?

háztartásbeli

 

15.   Felolvasó:  Vajda János

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Winternitz Soma

Winternitz Sománé

 

Zinner Adolf

67 éves

kereskedő

Zinner Adolfné

57 éves

háztartásbeli

Zinner István

31 éves

?

Zinner Tibor

29 éves

?

Rosenberg József

?

?

Kellner Istvánné       Szigetmonostor

 

 

Ecker Sándor            Leányfalu

 

 

Ecker Sándorné        Leányfalu

 

 

Ecker Eszti                Leányfalu

 

 

Ecker Ibi                   Leányfalu

 

 

 

16.    Felolvasó: Orbán Ági

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Ecker Eszti                Leányfalu

Ecker Ibi                   Leányfalu

 

Hartmann Róza      Pócsmegyer

   

Hartmann Janka      Pócsmegyer

   

Hartmann Fáni       Pócsmegyer

   

Hartmann Sándor   Pócsmegyer

   

Nüszkindné W. Vilma   Pócsmegyer

Farkas Lajos         Visegrád

   

 

17.  Felolvasó: Korodi Péter

 

A felső két sorban írt nevek elhangzása után Ön következik.

 

Nüszkindné W. Vilma   Pócsmegyer

Farkas Lajos         Visegrád

 

 

Klein Árminné       Tahitótfalu

Kalmár Samuné     Tahitótfalu

Kalmár Berta         Tahitótfalu

Raáb Gyula            Tahitótfalu

Raáb Gyuláné        Tahitótfalu

Raáb Imre              Tahitótfalu

Szafir Jenő             Tahitótfalu

Szafir Jenőné         Tahitótfalu

 

 

 

 

 

 

Ha szeretne hozzászólást írni, kérem jelentkezzen be a Főoldalon a Belépés nevű modulban!