Koródi Péter: Bejegyezve a nagy könyvbe

 

Még több mint két hét van a bűnbánó napokig, amikor a vallást gyakorló, illetve a hagyományt őrzők egymásnak „jó bejegyzést” kívánnak, amelynek eredményeként legalább a következő egy évre – hitük szerint – az életük meghosszabbodik. De az írás címe nem erre akar most utalni, hanem azt az örömhírt kívánom megosztani olvasóinkkal, hogy Egyesületünket – a 2012, április 18-án kelt módosított alapszabály alapján - a Pest Megyei Bíróság a 2012. június 19-én jogerőssé vált végzésével nyilvántartásba vette, azaz „be vagyunk jegyezve a nagy könyvbe”. Ezzel a tevékenységünket regisztrált formában folytathatjuk, pályázatokon indulhatunk stb.

 

Azt remélem, hogy ez a „bejegyzés a nagy könyvbe”– a vallási hagyománnyal ellentétben – nem csak egy évre szól. Azt remélem, hogy a 2011. július 10-i megalakulásunk óta eltelt több mint egy év alatt lebonyolított programjaink elegendő muníciót biztosítanak a megkezdett közösségépítő munka folytatására – valamennyiünk részére.

 

Ma, amikor a korábbi, akár felülről szervezett és ellenőrzött, de mégis csak szoros közösségekben kialakult (privát) kapcsolatok elemeikre hullottak szét, rendkívül fontos, hogy az egyéni identitást is lefedő, a személyiség megjelentetését, kifejezését és egyben elismerését biztosító sokféle új közösség úgy jöjjön létre, hogy azok a bennük résztvevők aktív működése révén váljanak élő, demokratikusan működő szervezetekké. Ezért az a cél, hogy a mi Kulturális Egyesületünk léte, működése iránt megmutatkozó igény a továbbiakban tevékeny szeretetben nyilvánuljon meg, amely aktív közreműködést jelent a programok szervezésében, lebonyolításában (mint pl. az évadzáró kerti piknik alkalmával). Egyesületünk nem maradhat a háromtagú elnökség magánkezdeményezése és magán passziója, mert így a tevékenység – az egyesületi élet – közösségi jellege, az ebből származó élmény el fog veszni és eddigi eredményeink is a semmibe fognak hullani. Mindenkitől szívesen várjuk a javaslatot, ötletet, segítség felajánlását.

 


Kiváló alkalom kínálkozik az aktivitás újabb megnyilvánulására: várom azok jelentkezését, akik a

2012. szeptember 14-én 16 órától tervezett

évadnyitó kerti piknik

megszervezésében, lebonyolításában részt kívánnak venni. A helyszínt is jelentkezés – vállalás - alapján jelöljük ki.

 

Mindenképpen bővíteni kívánjuk a hatókörünket. Programjainkról a mainál lényegesen nagyobb kört szeretnénk tájékoztatni annak érdekében, hogy a részvételt – a program hatékonyságát – fokról fokra növelni tudjuk. Ezért kérünk mindenkit, hogy saját körében terjessze a hírét rendezvényeinknek. Kérjük, hogy a nyár eleje óta működő, egyre színvonalasabb információkat tartalmazó web-oldalunk címét (www.mizbtszentendre.hu) osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel, levelező listátok tagjaival. És amikor eljöttök programjainkra: hozzatok legalább egy ember magatokkal!

 

Tervezzük, hogy az eddig „megszokott”, és a továbbiakban is megtartani tervezett programjaink – filmklub, beszélgetős estek, közös vacsorák – sorát kibővítjük közös kirándulások, zsidó emlékhelyek meglátogatásával. Jó volna, ha a már alig gyakorolt – mert alig ismert – zsidó hagyományok rendszeresen felelevenítésre kerülnének, és értő-ismerő vezető segítségével ismét élvezhetnénk azokat, ki-ki saját családja körében gyakorolva tenné élő hagyománnyá. Ehhez – természetesen – hagyományos zsidó ételek receptjeinek összegyűjtése, ezek alapján elkészítése és közös elfogyasztása is szerepelnek a jövőre vonatkozó elképzeléseinkben.

 

Mindezek nem fognak megvalósulni, ha nem találjuk meg tervezett programjaink megszervezésére és lebonyolítására alkalmas személyeket – elsősorban a tagjaink között -, akiknek jelentkezését nagyon várjuk.

 

Arról is vannak elképzeléseink, hogy a rendezvényeinken való részvételt oly módon tesszük térítésessé, hogy a részvételi díjból a tagdíjat rendszeresen megfizető tagjaink jelentős kedvezményeket kapjanak, így a befizetett összeg jelentős részét – ha részt vesznek programjainkon – vissza is kaphatják. Érdemes tehát az Egyesület tagjai sorába lépni.

 

Remélem, hogy az előzőekben jelzett elképzelések, gondolatok reakciókat, ötletek sokaságát váltja ki, melyeket érdeklődéssel várok. Ne kíméljetek!

 

Koródi Péter

titkár

 

Ha szeretne hozzászólást írni, kérem jelentkezzen be a Főoldalon a Belépés nevű modulban!