Dr. Majsai Tamás: AZ 1941-ES KŐRÖSMEZŐ–KAMENYEC-PODOLSZKIJI DEPORTÁLÁS KÖZTÉRI EMLÉKMŰVÉÉRT
 
A Soá magyarországi nyitányaként ismert Kőrösmező–Kamenyec-Podolszkij-i deportálás során a magyar hatóságok (legfelső kormánykörökben megszületett döntés eredményeként) mintegy 18 000 hazánkban élő zsidó testvérünket telepítették ki az ukrajnai hadműveleti területekre, ahol többségük szörnyűséges halált halt. A deportáltak közül sok ezren az 1941. augusztus 27-28-án Kamenyec-Podolszkijban rendezett, az addigi történelemben példátlan méretű náci tömeggyilkosságnak váltak áldozataivá.
Az 1941-ben történtek a magyar históriában addig ismeretlen egyértelműséggel mutatták meg, hogy az antiszemitizmus az embertelenség milyen infernális mélységeihez vezethet el egy nemzet életében. 1941-ben ugyanis semmilyen külső kényszer nem játszott szerepet abban, amit a magyar hatóságok elkövettek. Sőt, és ezt ma már pontosan tudjuk, a náci birodalom részéről ekkor még kifejezetten ellenezték is a magyar államvezetésnek az országban élő zsidóktól ily módon megszabadulni próbáló törekvéseit.
 
Arcunkon izzó szégyenfolt, hogy e mindaddig példátlan brutalitású gaztettnek és a merénylet mártírjainak ma sincs emlékműve hazánkban.
 
A Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) Theológus és Lelkész Szak, valamint a főiskolát fenntartó egyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egy évtizede igyekszik közreműködni az 1941-es nemzeti tragédiára való emlékeztetésben. Október 12-én minden évben megemlékezünk a történtekről, és istentiszteleti liturgia keretében hajtunk fejet Izrael népe 1941-ben nemzetünk által elüldözött mártírjainak emléke előtt. (Az évek során – itthon és külföldön – emléktáblákat is elhelyeztünk az események helyszínein, Kamenyec-Podolszkijban a Mártírok Parkjában pedig felállítottuk a helyszínen meggyilkolt magyarországi zsidó testvéreink emlékművét.) Bővebben minderről lásd a Kőrösmező–Kamenyec-Podolszkij című – http://korosmezokam.atw.hu/ – honlapunkat és a hasonló néven futó facebook-oldalt.
 
A deportálás 70. évfordulója alkalmával tavaly rendezett konferenciánkon határoztuk el azt, hogy szorgalmazni fogjuk e nemzettörténeti szempontból is kardinális jelentőségű esemény köztéri emlékművének felállítását.
 
A főiskola és a fenntartó egyház ad hoc Emlékmű Bizottságának a fentiek szellemében augusztus 28-án, a kamenyec-podolszkiji vérfürdő emléknapján megtartott megbeszélésén a résztvevők úgy ítélték meg, hogy az emlékmű felállításának igen alkalmas helyszíne lenne a Budapest VIII. kerületi Józsefváros, ahol 1941-ben a fővárosból elhurcoltak egyik ideiglenes toloncállomása is működött.
 
Emlékmű Bizottságunk a terv megvalósítása érdekében széles körű társadalmi kuratóriumot hív egybe, a véglegesen kialakított elképzelések mentén elkészítendő emlékmű költségeinek a fedezéséhez pedig országos közadakozást kíván szervezni.
 
A tervvel kapcsolatos elgondolásunkat december 31-ig terjedően azzal bocsátjuk előzetes társadalmi vitára, hogy az ennek során megfogalmazódó felvetések figyelembevételével minél körültekintőbb döntést hozhassunk az emlékmű megvalósítását illetően.
 
A közvetlenül hozzánk eljuttatni szándékozott észrevételeket a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus vagy az 1410 Budapest, Dankó u. 11. Pf. 200 hagyományos postacímen tudjuk fogadni.
 
Ugyanitt tájékoztatjuk az érdeklődőket arról is, hogy a WJLF Soá és Kereszténység Kutatóintézete október 12-én ez évben is megtartja a deportálás eseményét felidéző, tudományos konferenciával egybekötött kegyeleti emléknapját. A megemlékezés alkalmával megvalljuk bűneinket, kifejezést adunk a kitaszítottakat jelképesen és helyettesen is visszafogadó szándékainknak; könyörgünk a köztünk élő áldozatok és családtagjaik lelkét ma is nyomasztó fájdalmak – nem utolsósorban a történteket illető saját érzéketlenségeink okozta szomorúság – enyhítéséért, és azért, hogy az Örökkévaló adjon őszinte belátást, bűnbánatot és a zsidóellenesség gonoszságától megtisztult lelkületet az Ő hazánkban élő gyermekei számára.
 
Legyen áldott a mártírok emlékezete!
 
 
 
2012. augusztus 28-án, a kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosság második emléknapján a WJLF Theológus és Lelkész Szak Soá és Kereszténység Kutatóintézete nevében
 
 

Ha szeretne hozzászólást írni, kérem jelentkezzen be a Főoldalon a Belépés nevű modulban!