Dr. Steiner Lajosra emlékezünk

  alt   95 éve lett akadémikus dr. Steiner Lajos

 

Dr. Steiner Lajos (Vác, 1871. június 15. – Budatétény, 1944. április 2.) geofizikus, a földmágnesség kutatója, az MTA levező tagja (1917) volt. 

      

Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a Budapesti Tudományegyetem tanult, bölcsészdoktori diplomát szerzett. (De Göttingenben, Berlinben is képezte magát.) Már egyetemista korában csillagászati megfigyeléseket és számításokat végzett az ógyallai csillagvizsgálóban. A Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél helyezkedett el, ahol kezdetben földmágneses vizsgálatokkal foglalkozott. Több világnyelvet elsajátított, így megfigyeléseit külföldi szakfolyóiratokban is publikálhatta. Első tudományos dolgozatai a földmágneses tér napi változásairól, a mágneses tér helyi rendellenességeinek geológiai vonatkozásairól szóltak. A Balaton tudományos tanulmányozásánál is mágneses méréseket végzett. Részt vett Eötvös Lóránd gravitációs méréseiben is.

 

Már fiatalon hírnévre tett szert a tudományos életben. 1907-ben a Budapesti Tudományegyetemen magántanári képesítést szerzett a földmágnességtanból. 1923-ban megírta: „A Föld mágneses jelenségei” című, nálunk sokáig egyedülállónak számító, kézikönyvét. Szakcikkei számos külföldi szaklapban, itthon pedig a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, a Mathematikai és Physikai Lapokban, az Időjárás című folyóiratban jelentek meg.

 

Számos részprobléma vizsgálatával is gyarapította a tudományos eredményeket. Például megfigyelte a zivatarok gyakoriságának kapcsolatát a Hold fényváltozásával, illetve az aggteleki barlang klímájának kutatásával is foglalkozott.

 

1917-ben lett az akadémia levelező tagja. Erről a Váci Hírlap 1917. május 13-i száma a következőket írta: „ ..dr. Steiner Lajos 8 év óta egyetemi tanár, majd a M. Tud. Akadémia nagy többséggel levelező tagjává választotta” Ez idő szerint - állapítja meg a lap - még egy váci születésű tudós tagja lett az akadémiának, dr. Schmidt József nyugalmazott rendes tanár, a kiváló filológus mellett.

Az akadémia ajánlására lett 1927-ben a Meteorológiai Intézet igazgatója, Dr. Steiner Lajos nemcsak a geofizikában, hanem földmágnesesség és a dinamikus meteorológiában nemzetközileg is elismert kiváló eredményeket ért el. Messzemenően támogatta az újonnan megindult, Marczell György által folytatott aerológiai (magaslégkörtan) kutatásokat, és új módszereket vezetett be a szinoptikus meteorológiában is. 1935-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is részt vett a tudományos életben.

 

Dr. Steiner Lajos érdeme a korszerű prognózis-szolgálat bevezetése hazánkban.

 

Tudomány területén írt főbb művei:

A Balaton vidékén az 19O1. év nyarán végzett földmágnességi mérések eredményei (1908); A földmágneses erő napi változásai (1913.);

A föld mágneses jelenségei (1923.);

A légnyomás napi ingadozása (1925);

Az időjárás (1931);

Konkoly Thege Miklós emlékezete. MTA. Emlékbeszédek. (1943); 

„ A függélyes légoszlopban beálló száraz adiabatikus állapot-változásokról.” (é. n.)

 

Az ország német megszállása után két héttel öngyilkos lett.

 

Emlékére, Borsos Miklós által tervezett, érmet alapítottak. alt

 

A Magyar Meteorológiai Társaság által – lényegében - 1951-től került sor, a Steiner Lajos- emlékérem átadására.  (1946 vagy 1951 ??, több forrás más-más időpontot jelöl meg az alapítás évének, bár 1946-ban adtak át nevét viselő emlékérmet)

 

Sajó Aladár (1969-1943) író és öccse, dr. Steiner Lajos Vácott a Báthori utca 14. számú házban születtek, ott, ahol édesapjuk dr. Steiner Márton orvos, a váci zsidó iskola alapítóigazgatója 1903-ban meghalt.

 

Az emléktábla elhelyezése a szülőházon – a városvezetés részéről – még várat magára.

 

Székelyhidi Ferenc 

 

Kép: emlékérem és fiatalkori arckép